1. Layanan Internal :

  • Praktikum : Senin – Jum’at, Jam 11.00 – 16.00 wib
  • SkripsiAi?? Ai?? Ai?? Ai?? : Senin – Jumat, Jam 21.00 – 06.00 wib

Ai?? Ai?? Ai?? Ai?? Ai?? Sabtu – Minggu, 24 Jam

  • Penelitian : Senin – Jumat, Jam 17.00 – 24.00 wib

Ai?? Ai?? Ai?? Ai?? Ai??Sabtu – Minggu, Jam 06.00 – 24.00 wib

2. Layanan Eksternal :

  • Pelatihan : Sabtu – Minggu, Jam 07.00 – 18.00 wib